Kaip Bitininkauti?

Daniškų aukštinių polistirolinių (SWI–BO 12×10) avilių naudojimo instrukcija

Avilys suprojektuotas taip, kad žymiai palengvintų darbą bitininkaujant, todėl ypač rekomenduojamas bitininkams laikantiems daug bičių šeimų. Kodėl?

Dėl mažo avilio svorio, labai patogu pervežti bičių šeimas į skirtingas ganyklas, taip pat, dėl savo konstrukcijos avilys atsparus pervežimui nelygiais pievų keliais. Prieš vežant svarbu patikrinti ar avilio aukštai neprasikeitę, be to vizualiai patikrinti stogo bei dugno padėtis,  užkimšti laką porolono juostele ir suveržti diržą. Jeigu avilys laikomas stacionariai ištisus metus, tam geriausiai tinka betoninė plyta (550 x 550 x 50mm.). Laikinai pervežant į rapsų, grikių ar kitų medingų augalų laukus, naudotina lengvesnė konstrukcija – padėklas sukaltas iš lentų, o jeigu pievos paviršius pakankamai tvirtas ir lygus, galima tiesiog statyti ant žolės. Avilys stovi ant tuščiavidurio dugno ištisus metus. Žiemos metu toje vietoje galima naudoti fanerinę plokštelę, siekiant sušvelninti nuo žemės patenkantį šaltį. Šiame avilyje tiek lizdo, tiek meduvės rėmeliai yra vienodo išmatavimo, kiekviename aukšte telpa dešimt rėmelių.

Kaip išplėsti lizdą?

Lizdas susideda iš dviejų aukštų, mūsų gamtinėmis sąlygomis to tikrai pakanka. Jeigu bičių šeima žiemojo viename aukšte, antras aukštas dedamas tuomet, kai aiškiai matosi jog bitėms darosi „ankšta“, beveik visi dešimt rėmų aplipę bitėmis. Antras aukštas duodamas tiktai su naujomis vaško plokštelėmis. Laikas būna įvairus, priklauso nuo gamtinių sąlygų, bei šeimos stiprumo. Išplėtus lizdą rekomenduojama bites pamaitinti. Dėl specifinės stogo konstrukcijos įmanoma šeimai paduoti net 5kg fasuotos kandi tešlos. Kandi tešla dedama tiesiog ant rėmelių ir paprasčiausiai užklojama polietileno plėvele per visą aukšto plotą, o tada uždedamas stogas. Jeigu tuo metu orai labai atvėsta, reikia daryti užsklandą tarp pirmo ir antro aukštų. Naudodami tą pačią polietileno plėvelę paliekame atvirus du – tris pirmo aukšto rėmelius. Minėtu būdu galima plėsti lizdus ir toms šeimoms, kurių pirmas aukštas dar ne visai pilnas bičių, sakykime aplipę 6 – 7 rėmeliai.

Kaip paruošti avilį medunešiui?

Praėjus savaitei ar kiek ilgiau po lizdo išplėtimo ruošiame avilį pirmam medunešiui: ant lizdo dedame skiriamąsias groteles, ir trečią (medaus) korpusą, kurį esant galimybei reikia užpildyti pasiūtais, švariais rėmeliais iš praeitų metų. Pavasariniam laikotarpiui rekomenduojama įdėti į trečią, ketvirtą ar netgi penktą medaus korpusus  keletą naujų vaško plokštelių, geriausiai po keturias į kiekvieną, tokia tvarka – pasiūtas rėmelis, dvi naujos plokštelės, keturi pasiūti rėmeliai, vėl dvi naujos plokštelės ir vienas pasiūtas rėmelis. Tokiu būdu prisiauginame naujų švarių rėmelių medaus korpusams, bei pageriname pavasarinį bičių vystymąsi. Kai jau matome, jog bitės pradėjo dirbti trečiame aukšte, nedelsiant dedame ketvirtą korpusą, svarbu nepavėluoti, nes tai gali išprovokuoti šeimos spietimą. Tuo metu taip pat rekomenduojama iš pirmo avilio aukšto išimti porą juodų, geriausiai be perų rėmelių, juos perkeliant į ketvirtą korpusą per vidurį. Likusias dvi tuščias vietas pirmam aukšte (antras rėmelis iš abiejų kraštų) užpildome dviem rėmeliais be vaškuolės, tik su viela. Šiuose rėmeliuose bitės savaime pradeda siūti tranines akeles, todėl šituos rėmelius patartina laikyti tik iki birželio mėnesio antros pusės, tada juos išimti lauk išlydymui, o į jų vietą įdėti du rėmelius su nauja vaškuole. Išėmus traninius rėmus, iš lizdo pasišalina daug varozės erkių, atsinaujina lizdas ir taip pat sumažėja bičių spietimas.

Medaus surinkimas.

Nužydėjus žieminiams rapsams, praleidus keletą dienų ateina laikas surinkti medų, juolab, kad rapsų medus turi savybę greitai kristalizuotis. Norint atlikti šį darbą greitai ir nesukeliant bičių „vagiliavimo“, reikia pasiruošti po vieną dėžę, užpildytą tuščiais rėmeliais, pirmoje vasaros pusėje rekomenduojama įdėti 3 – 4 plokšteles. Jeigu yra galimybė, siūlome į dėžę įdėti mažąją maitintuvę su 1,5-2 litrais sirupo (trijų rėmelių vietoj) ir septynis rėmelius. Taip pat reikia įsigyti arba pasigaminti bičių išleistuvą. Tai yra specialus rėmelis, atitinkantis korpuso arba dėžės matmenis su skyle centre, į kurią įstatomas taip vadinamas “bičių vožtuvas”, per kurį bitės juda tik viena kryptimi. Originalus gaminamas iš specialaus putplasčio, arba kaip minėjau galima pasigaminti ir iš medžio plaušo plokštės.  Bityne nukeliame paeiliui nuo kiekvieno avilio medaus korpusus iki grotelių, t.y. antro aukšto, ant lizdo dedame jau paruoštą, anksčiau minėtą dėžę, ant jos bičių išleistuvą ir atgal sudedame medaus korpusus, bei avilio stogą. Sugrįžtame į bityną po 2-3 dienų. Ant medaus korpusų rėmelių bičių jau nebebus arba bus likę vos keletas. Medaus korpusus nuimame, sukrauname į transporto priemonę. Po to nuiminėjame bičių išleistuvus, jeigu tarpinėje dėžėje buvo mažoji penėtuvė, ją taip pat išimame ir įstatome tris pasiūtus rėmelius. Pastebima, jog minėtu būdu surenkant medų, bičių reakcija į tai yra visiškai rami, nesukeliamas “vagiliavimas“, nėra invazijos į bičių lizdą. Atsižvelgiant į gamtines sąlygas, medunešį, bei šeimos stiprumą ilgai nedelsiant būtina uždėti po 1-2 korpusus šeimoms iš kurių buvo nuimtas medus. Dedant papildomas korpusus pagrindiniam medunešiui rekomenduojama išimti, iš pirmo lizdinio aukšto, porą pajuodusių rėmelių, geriausia be perų, ir įkelti juos į viršutinį medaus korpusą, o vietoje  išimtų į lizdo vidurį įdėti porą naujų plokštelių. Taip atnaujiname lizdą – tinkamiausias metas, nes vidurvasaris.

Sezono užbaigimo darbai.

Nuėmus paskutinį vasaros medų, avilys paprastai lieka trijų aukštų. Trečias aukštas, tai tas, taip vadinamas tarpinis korpusas, aprašytas ankstesnėje pastraipoje. Lizdo tvarkymui atlikti geriausias laikas yra rugpjūčio pabaiga – rugsėjo pirmosios dienos. Ruošiant lizdą žiemai rekomenduoju išimti visus rėmelius su medumi ir duonele, paliekant tik tuos, kuriuose yra perų. Rėmelius su perais koncentruojame į pirmo korpuso centrą, iš abiejų pusių dedame po pasiūtą rėmelį (iš trečio korpuso), po to po naują plokštelę ir užbaigiame pasiūtu rėmeliu. Plokšteles bitės nusiūs imdamos sirupą žiemai, tuo pačiu atnaujins ir lizdą. Jeigu lizde randame po 5, 6 ir daugiau rėmelių su perais, juos dedame į antro aukšto vidurį, likusią vietą užpildydami pasiūtais švariais rėmeliais. Naudojant šito tipo avilius, didžioji dauguma bičių šeimų žiemoja dviejuose korpusuose, tai rodo, kad šeimos būklė yra gera. Jeigu jums atrodo,jog bičių nepakanka aptūpti visus dvidešimt rėmelių, antrą lizdo aukštą galima siaurinti, panaudojant mažąsias maitintuves, paliekant jas per žiemą iš vieno ar abiejų šonų.
Kai kam gali pasirodyti, kad atlikti šiuos darbus rugsėjo mėnesio pirmomis dienomis yra šiek tiek vėloka. Anaip tol ne, kadangi vietoj 10 – 12 rėmelių su perais lieka tik 4 – 6, todėl surinksite daugiau bičių duonelės ir bus paprasčiau paruošti avilį maitinimui. Be to išimame didžiąją dalį lipčiaus medaus ir atnaujiname lizdo rėmelius. Atliekant šiuos darbus rekomenduočiau pasižymėti šeimas, kuriose senos motinėlės arba kuriose jūs randate problemų, t.y. piktos šeimos, silpnos šeimos ir panašai. Vienas iš būdų pažymėti šeimas yra įspaudžiant metalinę „knopkę“ ant avilio stogo, tada jūs lengvai rasite tą šeimą pavasarį, motinėlės pakeitimui.

Kaip pakeisti motinėlę?

Lietuvos sąlygomis šitą darbą, atsižvelgiant į orų sąlygas, geriausia pradėti antroje balandžio mėnesio pusėje. Keitimui reikia turėti jaunas bičių šeimas su vaisingomis motinėlėmis šešių rėmelių aviliukuose, kurie paruošti praėjusią vasarą. Jeigu bičių šeima peržiemojo viename aukšte, pirmiausia reikėtų pašalinti senąją motinėlę. Po to užkloti laikraštį ant pirmojo lizdo aukšto, tada dėti naują lizdo dėžę-korpusą ant laikraščio ir perkelti į tą dėžę visus šešis rėmelius su nauja motinėle ir visomis bitėmis. Tuščią vietą užpildome keturiais rėmeliais su naujomis vaškuolėmis, po du iš kiekvienos pusės. Rekomenduojama duoti fasuotos kandi tešlos 2,5kg. Jeigu bičių šeima peržiemojo dviejuose aukštuose, taip pat reikėtų pašalinti senąją motinėlę, visus avilyje esančius rėmelius su perais ir maistu stengtis sutalpinti pirmame aukšte, senus ir tamsius rėmelius išimti lydymui, taip pat nukratyti visas bites į pirmą aukštą, po to, kaip ir pirmu atveju kloti laikraštį ant pirmo lizdo aukšto ir uždėti tuščią antrą korpusą. Perkelti jauną motinėlę su šešiais rėmeliais į antrą aukštą, įkelti bent po vieną rėmelį su naujomis vaškuolėmis iš kraštų, kitus du rėmelius galime paimti iš atlikusių rėmelių iš lizdų, reiktų parinkti mažiau pasiūtus, šviesesnius ir su maistu rėmelius. Dirbant šiuo būdu senas motinėles galima perkelti į šešių rėmelių avilį su dviem rėmeliais perų ir maisto plius keturi rėmeliai su naujomis vaškuolėmis, ir vėliau, paauginus panaudoti kaip „bičių banką“, sudarant naujas bičių šeimas.